Kolliderte i pillerus

Dette svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lov- og regelverk kan ha skjedd siden publisering.

Hei. Jeg bruker fast oxycodone 20 mg, imovane 15 mg og attentin 7 tabl som jeg får utskrevet av legen. Jeg hadde tatt for mange en dag (vet ikke hvor mange) og kolliderte med en annen bil. Ble fratatt lappen. Bilen ble ganske vraket. Har full kasko, men får jeg ingenting igjen på forsikringen siden jeg hadde tatt for mange piller? Hvilken straff kan jeg forvente meg og hvor lenge vil førerkort bli inndratt?

Kvinne, 47 år fra Buskerud


RUStelefonen svarer:

Straffen for å kjøre i ruspåvirket tilstand vil være avhengig av hvor stor konsentrasjon av ulovlige midler som ble målt hos deg. Straffen vil således kunne variere fra forelegg til ubetinget fengselsstraff.

Vegtrafikkloven § 22 og §22a sier litt om kjøring i ruspåvirket tilstand og hvordan dette testes. Selve straffebestemmelsen står i § 31, hvor det er gradert straff etter hvor stor konsentrasjon av ulovlige midler som ble målt.

Kjøring under ruspåvirket tilstand med andre midler enn alkohol straffes etter de samme bestemmelsene.

Du har ikke skrevet noe om hvilke følger frontkollisjonen fikk. Den vil nok i alle tilfelle gi en skjerper (strengere) straff. Dersom man i tillegg»ved bruk av motorvogn uaktsomt volder betydelig legemsskade eller en annens død», blir man straffet etter straffeloven § 238 eller § 239. Straffen er da bøter eller fengsel på inntil 3 år.

Vi anbefaler deg å ta kontakt med ditt forsikringselskap når det gjelder spørsmål om hva slags rettigheter du har i forhold til forsikringen. Videre er det politiet som best kan gi deg svar på hva slags type straff du kan forvente deg og hvor lenge førekortet vil bli inndratt.

Var du fornøyd med svaret? Gi oss tilbakemelding her!

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! Dersom ditt spørsmål gjelder vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller annet helsepersonell. Det blir en type rådgivning vi ikke kan gi.

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! Dersom ditt spørsmål gjelder vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller annet helsepersonell. Det blir en type rådgivning vi ikke kan gi.

fant du ikke det du lette etter?

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! Dersom ditt spørsmål gjelder vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller annet helsepersonell. Det blir en type rådgivning vi ikke kan gi.