Hva er kokain?

Kvinne, 12 år fra Rogaland


RUStelefonen svarer:

Kokain er et kjemisk fremstilt stoff som står på narkotikalisten (det vil si at det defineres som narkotika).

Kokain virker stimulerende på sentralnervesystemet (ryggmarg og hjerne), og det kan føre til at folk som tar kokain føler at de får masse energi. Mange føler også at de får selvtillit. Men det er også noen som blir nervøse og engstelige.

Du kan lese mer på vår faktaside om kokain.