Kan man bli voldtatt av rus

Kvinne, 18 år fra Aust-Agder


RUStelefonen svarer:

Man kan ikke bli voldtatt av rus. Men risikoen for å bli utsatt for vold, voldtekt og andre overgrep øker når man er påvirket av rus. Jo mer ruset man er, jo større er risikoen. Dette gjelder nok særlig i situasjoner der det er mange andre som er ruset og mange mennesker man ikke kjenner.