Jeg har ein framføring om alkoholmisbruk og tenker at dere kan litt

Mann, 12 år fra Sogn og Fjordane


RUStelefonen svarer:

Vi kan litt.

Det er litt forskjell på misbruk og avhengighet. Her kan vi fortelle litt om begge deler. Avhengighet er mer sammensatt, og har flere aspekter enn misbruk. Du kan jo si noen ord om avhengighet også?

Misbruk

La oss si at en person selv er klar over at hun drikker for mye gang på gang,  og at det skader henne. Men, allikevel fortsetter hun å drikke like mye. Da kalles dette misbruk.

Avhengighet

Ifølge et mye brukt diagnoseverktøy foreligger det avhengighet hvis minst tre av følgende symptomer har vært til stede i løpet av de siste 12 måneder.

De to første omhandler overveiende fysiologiske forhold:
1. Toleranseøkning – trenger mer for å oppnå samme virkning
2. Abstinenssymptomer – føler ubehag når man ikke drikker

De to neste handler om å unnlate å handle i tråd med egen planer og intensjoner:
3. Personen konsumerer mer enn han/hun hadde tenkt
4. Personen har et vedvarende ønske om å slutte og har gjort flere mislykkede forsøk på det

Det neste handler om at alkoholen er blitt et svært dominerende trekk ved personens liv:
5. Personen bruker svært mye av sin tid på å drikke og å planlegge drikking

De to siste handler om negative sosiale og helsemessige konsekvenser for brukeren:
6. Forbruket har ført til at personen har oppgitt viktige sosiale, yrkesmessige eller fritidsrelaterte aktiviteter
7. Bruken fortsetter bruken på tross av at personen erkjenner at det foreligger betydelige kroppslige og psykiske skadevirkninger.

Vil du vite mer om alkohol kan du lese på våre faktasider.