Hvor mye Imovane kan man ta før det er farlig?

Mann, 30 år fra Oslo


RUStelefonen svarer:

Vi tolker ditt spørsmål slik: Hvor stor er en toksisk (giftig) dose Imovane?

Toksisk dose avhenger av mange faktorer, som grad av toleranse, individuell følsomhet, og eventuelt andre dempende stoffer inntatt. Det er derfor ikke etablert klare toksiske grenser. Toleranseutviklingen kan være ekstrem hos dem som bruker mye og ofte. Det er derfor stor forskjell på en som aldri har tatt det og en som har brukt masse Imovane over tid.

Generelt er benzodiazepiner (og liknende stoffer som Imovane) ikke veldig overdosefarlige hvis de ikke blandes med andre stoffer eller legemidler. Det betyr at det skal svært store doser til før en dødelig overdose inntreffer.

Bruk av Imovane over tid kan være farlig da det gir temmelig sterk avhengighet.

Du kan lese om forgiftning ved bruk av benzodiazepiner og liknende stoffer på Helsebiblioteket og på våre sider.