Om jeg har tatt 5 ml attentin hvor lenge er den i kroppen

Kvinne, 37 år fra Hordaland


RUStelefonen svarer:

Vi går ut ifra at du mener 5 mg, ettersom Attentin omsettes i tablettform, ikke flytende form. Dersom du lurer på virketiden, har dette en halveringstid på 10,2 timer (se avsnittet «Egenskaper» i lenken til Felleskatalogen).

Deksamfetamin (virkestoffet i Attentin) kan spores i blodet i 1-2 døgn, og 2-10 døgn i urin. Men ettersom det er snakk om en forholdsvis liten mengde her, er du aller mest sannsynlig i den lavere delen av spekteret, både med tanke på blodprøver og urinprøver.