Spørsmålet står vel i tittelen..

Mann, 14 år fra Trøndelag


RUStelefonen svarer:

Det kommer an på om ungdommen er under eller over den kriminelle lavalder (15 år), og om det er snakk om et lovlig eller ulovlig rusmiddel. Dersom den som bruker stoffet er over den kriminelle lavalder, og bruker et ulovlig stoff, risikerer vedkommende et forelegg (det vil si en bot og anmerkning på rullebladet) og i sjeldne tilfeller også fengsel. Men, ofte vil ungdom under 18 år tilbys alternativer istedenfor vanlig straff – som for eksempel ruskontrakt (det vil si regelmessige urinprøver) eller ungdomsstraff i Konfliktrådet i mer alvorlige tilfeller.

Dersom den som bruker et ulovlig rusmiddel er under den kriminelle lavalder, kan ikke politiet straffe eller pågripe personen – men de er pålagt å melde fra til Barnevernet. Derfra vil man forsøke å finne en passende metode for å håndtere situasjonen.

Dersom personen bruker et lovlig rusmiddel, men er under 18 år, risikerer man ikke straff, men politiet kan likevel vurdere å melde fra til Barnevernet ut av bekymring.

Den som er med noen som tar rusmidler (uten selv å bruke rusmidler) gjør ikke noe ulovlig, og risikerer derfor heller ikke noen straff.