Det finnes en video av mæ, røyke hasj, å noen har fått take i det å de truer meg å vise til politet. det var første gang jeg hadde røyket og jeg gjorde det ikke rett engang og jeg gjorde det ikke mye. jeg tror vis politet spør meg om å ta urin prøve vile jeg ha beståd den. men kan politet gjøre noe bare på grunn av en video. kan de blande foreldrene mine i saken vis det blir en sak, selv om jeg er 18.

Mann, 18 år fra Nordland


RUStelefonen svarer:

Det er lite trolig at politiet vil kreve urinprøve eller straffeforfølge deg som følge av den videoen. De viller heller ikke kontakte dine foreldre om saken så lenge du er over 18 år. Vi håper at de som truer deg med å vise det til politiet ikke presser deg på noen annen måte i form av penger eller ytelser. I så fall er det svært alvorlig, og bør politianmeldes.

Mange har kommet i en slik situasjon som du er i nå, hvor noen har video av deg du ikke vil at andre skal se, og blir truet eller presset av vedkommende som følge av det. Vi vet ikke om videoen av deg er publisert på noen plattform enda, men er den det kan du få hjelp på Slettmeg.no.