Hei.

Jeg har lite spørsmål. Alle stoffer har en halveringstid. Noen er lengre enn andre.
Om vi tar MDMA for eksempel, så tilsvarer 150 mg en estimert Cmax på 2,5 µM.
Straffbarhetsgrensen for MDMA når det kommer til bilkjøring er 0.500 eller 0.5 µM. Dette tilsvarer 0.2 i promille.

Halveringstiden til MDMA er ifølge wikipedia: 6 timer på (R)-MDMA og 4 timer for (S)-MDMA. Men vi tar høyde for 6 timer for å være på den sikre siden.

0 timer: 150mg = 2,5 µM
6 timer: 75mg= 1,245 µM
12 timer: 37,5mg =0,6225 µM (over straffbarhetsgrensen)
18 timer: 18,75mg = 0,31125 µM (under straffbarhetsgrensen)

VIl man da i teorien kunne kjøre bil etter det er gått 18 timer?

Mann, 27 år fra Nordland


RUStelefonen svarer:

Hvis vi tar utgangspunkt i at regnestykket ditt stemmer, og at alle har lik metabolisme så kan man i teorien kjøre bil etter 18 timer uten å bryte vegtrafikklovens §22.

Vi vil likevel poengtere at folk kan bruke ulik tid på å bryte ned stoffer i kroppen. Videre at bruk av illegale rusmidler kan medføre at førerkortet blir inndratt på bakgrunn av at man ikke fyller helsekrav for å ha førerkort, dette er det lege som tar stilling til. Vær også oppmerksom på at politi kan gi straffereaksjon for bruk av illegalt rusmiddel selv om du får beholde førerkort.

Merk for øvrig også at en rekke stoffer ikke følger en flat kurve hva gjelder halveringstid. I mange tilfeller vil nedbrytningen skje saktere og saktere, det vil si jo mindre stoffkonsentrasjonen i blodet blir, desto saktere brytes stoffet ned. Sånn sett er det ikke garantert at regnestykket gir et presist bilde av virkeligheten. Men hvorvidt dette gjelder for MDMA eller ikke, er vi dessverre usikre på.