Kan Nansen forskjell på mannebein og kvinneurin hvis en prøve sendes inn til dyrking?

Kvinne, 38 år fra Akershus


RUStelefonen svarer:

Vi antar at det du mener er om de som skal analysere prøven kan se om urinen kommer fra en mann eller en dame. I utgangspunktet er svaret på spørsmålet ditt nei. Dette er ikke noe som sjekkes på en vanlig urinprøve. For å finne ut hvilket kjønn som har levert prøven, må de bruke særegne hormontester.. Dette er én av mange grunner til at urinprøver skal tas under oppsyn.

Dersom vi har tolket spørsmålet ditt feil er du velkommen til å ta kontakt igjen.