Kan man dø av å ta mellom 40 og 50 gram Paracetamol samen med alkohol på en gang

Kvinne, 16 år fra Telemark


RUStelefonen svarer:

Vi oppgir ikke dødelig mengde av medikamenter og rusmidler. Men, en så stor mengde Paracet kombinert med alkohol kan være farlig. Det kan gi alvorlige organskader, og da spesielt skader på lever. Dersom du har inntatt denne dosen må du ringe Giftinformasjonen( 22 59 13 00) eller legevakta.

Du skriver ikke hvorfor du stiller dette spørsmålet, men dersom du vurderer å ta livet ditt bør du heller få hjelp. Snakk med en voksen du stoler på. Ta kontakt med helsestasjon for ungdom der du bor eller helsesøster på skolen. Du kan også ringe Kors på halsen for en prat. Det hjelper ofte å snakke med noen når noe er leit eller vondt.