Hei, vet at dette avhenger veldig fra person til person mtp vekt, alder osv. Men lurer på hvor ofte «en gjennomsnittsperson» uten ADHD kan bruke Conserta før en fysisk avhengighet utvikler seg. Tar 2 tabletter Conserta 54 når jeg skal øve til prøver, så bruker det ca en gang annenhver uke. Lurer litt på hvilke bivirkninger dette kan ha på kroppen min, hvor lenge det er spor av conserta i urin, og hvor ofte folk flest kan ta dette før kroppen begynner å kreve mer (altså bli fysisk avhengig, ikke psykisk)
Takk på forhånd

Mann, 19 år fra Sogn og Fjordane


RUStelefonen svarer:

Avhengighet

Det er veldig store individuelle forskjeller på hvor raskt folk blir avhengige. Dette gjelder avhengighet generelt. Det er også ganske klart at det er vanskelig å skille mellom hva som er fysisk og hva som er psykisk avhengighet. I moderne tenkning om avhengighet er det vanlig å si at alle føleleser, tanker og opplevelser har et målbart ‘fysisk’ grunnlag. De er alle basert på nevrobiologiske prosesser i hjernen. Sånn sett er jo alt fysisk.

Det kommer også litt an på hva du legger i ‘fysisk avhengighet’. Hvis du med ‘fysisk avhengighet. mener at en person er ute av stand til å fungere overhodet uten stoffet, skal det nok en god del til før dette skjer med metylfenidat. Mange vil hevde at opioider, alkohol og visse medikamenter er de stoffene som først og fremst gir fysisk avhengighet i denne forstand.

At kroppen krever mer, er ikke et mål på fysisk avhengighet. Man kan godt være fysisk avhengig uten å øke dosen (feks. av Subutex eller metadon hvor folk er fysisk avhengige, men ikke øker dosen). En kan også «trenge mer og mer» uten å være fysisk avhengig (feks spill- eller sexavhengighet).

Hvis du mener abstinenser er et mål på fysisk avhengighet, kan nok mange stoffer gi en slik avhengighet. Blant annet metylfenidat. Men merk da at abstinenser ofte kan være vel så mye psykiske som fysiske.

Her er hva vi tenker kan være et slags mål på avhengighet for din del:

Hvor mye som skal til for at dette skal skje, er som sagt veldig individuelt. To ganger i måneden bør i utgangspunktet ikke være nok til å gi avhengighet, men det kommer også an på hvor lang tid du snakker om (et år? fem år?). Det finnes ikke noen fasit på hvor lenge du kan bruke det uten å bli avhengig. Det er jo noe av problemet ved rus- og legemidler: Hvis det fantes et fasitsvar på hvor mye man kunne bruke uten å risikere avhengighet, ville det vært veldig lett å unngå problemet. Utfordringen for mange er at de merker ikke at de er avhengige før de prøver å slutte.

Bivirkninger

Felleskatalogen skriver følgende om de vanligste bivirkningene av metylfenidat:

Svært vanlige (≥1/10): Gastrointestinale: Kvalmemunntørrhet. Nevrologiske: Hodepine. Psykiske: Insomni, nervøsitet. Stoffskifte/ernæring: Redusert appetitt.

I tillegg har man (mindre) vanlige bivirkninger, slik som svimmelhet og angst, endringer i blodtrykk og puls og så videre.

Urinprøver

Dersom laboratoriet tester/ser etter metylfenidat, kan de påvise det i noen dager, omtrent 2-4 dager etter inntak.