Hei mann stått på benzodiazepiner i 17 år, xanor 8mg mot panikkangst rohypnol for søvn,+stilnoct 10 og metadon 80 mg hvor lenge burde en slik nedtrapping væra?? Jeg har jo også blitt satt på disse medisinene for en grunn! Men går jo ikke lappen eller noe.. Buss tog og gå å fryse hele vintarn ,og frykten er jo at det skal bli værre pga av jg har jo PTST osv…… Det jeg lurte mest på er nedtrappingstiden…. Hvor lenge burde den være for at jeg skal si ja til å hele tatt tørre prøve????????????????

Mann, 39 år fra Oppland


RUStelefonen svarer:

Vi som arbeider på Rustelefonen har ikke helsefaglig bakgrunn, så vi har ikke anledning til å gi deg konkrete råd når det gjelder dette. Når det er sagt anbefales det generelt å ikke slutte for brått med den type medikamenter, samt å kutte ut ett om gangen. Hva slags tempo vil variere, individuelle faktorer spiller inn. Derfor anbefaler vi deg å ta dette grundig opp med fastlegen din.