Hvor lenge jeg kan bli fratatt førekort etter ruskjøring under påvirkning av amfetamin?
Er det noe jeg kan gjøre selv i forbindelse med straffe? Har jeg gjørt det bra å samtykke til å bli fratatt lappen?

Mann, 34 år fra Oslo


RUStelefonen svarer:

De samme reglene gjelder for kjøring i amfetaminrus som i alkoholrus. De regner om amfetaminpåvirkning til hva det «tilsvarer i promille». Her kan du se på tabellen de bruker til dette. Grensen for amfetamin går ved påvirket (0,300 mikromol amfteamin per liter blod) eller ikke påvirket. Ut over dette brukes det skjønn, fordi «sammenhengen mellom stoffkonsentrasjon i blodet og ulykkesrisiko/presentasjonsforringelse er svært variabel eller dårlig dokumentert. Uttalt påvirkning vil for eksempel kunne ses ved lave konsentrasjoner, spesielt noe tid etter større inntak av amfetamin/metamfetamin»

Når det gjelder straff og varighet på inndratt førerkort, se Vegtrafikkloven, §§ 22 og 31.

Hva som er det smarteste rent juridisk er utenfor vårt fagområde. Dette bør du snakke med en jurist om. Prøv enten https://xn--frerkortbeslag-qqb.no/https://www.trafikkadvokaten.no/ eller  https://gatejuristen.no/kontaktinformasjon/gatejuristen-oslo/.