finnes det ny forskning rundt sykdommen?
Hvilke råd gir de personer med den livsstilssykdommen?
Hva er største utfordringen for personer som har denne sykdommen?
Hvor mange klarer å rehabilitere seg?
Er det mange som dør av alkoholisme?
Burde pårørende snakke med noen for å få råd eller hjelp? isåfall hvem?

Kvinne, 16 år fra Akershus


RUStelefonen svarer:

Finnes det ny forskning rundt sykdommen?

Det kommer stadig ny forskning på alkoholavhengighet og avhengighet generelt. Vi vet ikke hva du er på utkikk etter, da det mye variert forskning på feltet. Vi har ikke en oversikt over nyeste forskning i gi deg, men søker du litt på nettet finner du nok mye interessant forskning.

Hvilke råd gir de personer med den livsstilssykdommen?

Vi er usikre på hvem du sikter til som gir råd? Generelt så er man i rusbehandling forsiktig med å gi råd. Man fokuserer gjerne heller på å hjelpe personen selv til å finne måter å håndtere problemet/bli frisk på. Om en person som er alkoholavhengig kontakter oss, bruker vi gi råd om å søke hjelp, og hvilke tilbud som finnes.

Hva er største utfordringen for personer som har denne sykdommen?
Det er nok ulikt fra person til person. Felles for alle alkoholavhengige er de helseplagene man kan få av alkoholens egenskaper. Det kan du lese mer om her på våre sider. Ellers sliter nok mange alkoholavhengige med sine relasjoner til andre, noen sliter i arbeidslivet og/eller økonomisk, og mange sliter psykisk .

Hvor mange klarer å rehabilitere seg?

Det finnes ikke gode tall på hvor mange som blir alkoholfri, eventuelt klarer å komme seg ut av avhengighet. Dette er det mange årsaker til, men først og fremst er det manglende data på dette fordi det er vanskelig å måle. Enkelte behandlingsteder har egne tall på hvor mange som er rusfri etter et visst antall år i behandling på gitt sted, men dette ikke generaliseres. Andre årsaker er at en slik måling må baseres på egen-rapportering, at det er vanskelig å følge opp pasientene over tid, samt mange mørketall, det vil si mange som er alkoholavhengige som aldri søker behandling og derfor ikke kan fanges opp i en statistikk.

Er det mange som dør av alkoholisme?

I Norge ble det i 2016 registrert 336 alkoholutløste dødsfall. Dette er dødsfall som utelukkende kan tilskrives alkoholbruk. I følge en rapport fra WHO, er mer enn hvert tjuende dødsfall i verden knyttet til alkohol. Da medberegner man alle type dødsfall hvor alkohol er en medvirkende årsak,  for eksempel drap, ulykker (deriblant trafikkulykker forårsaket av alkoholpåvirkning) og selvmord utført under alkoholrus.

Burde pårørende snakke med noen for å få råd eller hjelp? isåfall hvem?

Ja det bør de. Vi anbefaler alltid at pårørende snakker med noen om situasjonen de er i. Å være pårørende er en tøff rolle, som igjen kan føre til både fysisk og psykisk sykdom. Om man snakker med venner eller familie, eller noen profesjonelle, får den enkelte avgjøre selv. Det finnes en del pårørendetilbud i de ulike kommunene og ved de ulike behandlingstilbudene. Du kan også finne noen pårørendetilbud nederst til høyre på vår side til pårørende.