Jeg lurte på hvilke konsekvenser alkoholmisbrukeren sin familie får.

Mann, 12 år fra Akershus


RUStelefonen svarer:

Det finnes det mange mulige svar på – alkoholmisbruk kan opptre i mange ulike former. Dette handler f.eks. om personen som drikker, hvordan vedkommende oppfører seg, hvor mye vedkommende drikker, i hvor stor grad (og på hvilken måte) familien påvirkes av drikkingen, og mange andre faktorer. Men generelt vil de som er pårørende oppleve følelser som frustrasjon, sorg, sinne, skuffelse, utrygghet og utmattelse. Disse følelsene er de mest typiske konsekvensene av å være familie til noen som er alkoholavhengig.