hva er promille?

Kvinne, 14 år fra Østfold


RUStelefonen svarer:

Promille er et mål på hvor mye alkohol man har i blodet, og derfor også hvor påvirket man er av alkohol. Jo mer alkohol man drikker om gangen, desto høyere promille får man. Jo høyere promille man har, desto mer påvirket er man av alkoholen.

Ordet promille betyr «per tusen» eller «tusendel». Har man f.eks. 1 i promille, betyr det at man har 1 gram alkohol i blodet per 1000 gram blod. Har man 1,5 i promille har man 1,5 gram alkohol i blodet per 1000 gram blod, og så videre.

Generelt oppleves de ulike gradene av promille slik: