Hei!
Dere skriver under akutte skadevirkninger av syntetisk cannabis (spice) at noe av grunnen til at det kan ha negative bivirkninger er fordi det inneholder oleamid, og at det kan «bidra til økt risiko for uønskede psykiske bivirkninger». Jeg ble veldig nysgjerrig på dette da oleamid ellers virker som noe som har mange positive helse-effekter, og blant annet brukes for å hjelpe mot søvnvansker og depresjon. Det tilbys fra ulike produsenter som også tilbyr cbd-olje og andre liknende kosttilskudd som hjelper mot ulike negative psykiske tilstander. Hva er riktig her?

Mann, 33 år fra Oslo


RUStelefonen svarer:

Dette er et veldig godt spørsmål. Det er neppe oleamid som er hovedårsaken til at syntetiske cannabinoider (SC) er risikabelt å bruke. Når vi har skrevet at «oleamid, […] kan bidra til økt risiko for uønskede psykiske bivirkninger» tenker vi først og fremst på at det kan forsterke de negative effektene som SC allerede har. Det gjelder nok særlig sårbare personer – på samme måte som naturlig cannabis. Det handler også om doser. Slik vi oppfatter det kan oleamid i mindre doser ha mange gode helseeffekter, mens i større dose og kombinert med potent SC kan det potensere mulige negative effekter. Som for andre substanser er det neppe ett galt og ett rett svar, men risiko og effekter avhenger av mengde, kombinasjon, individuelle egenskaper hos brukeren osv.