Jeg bor i Ålesund og prøver å finne alternativer til NA møte for min mann da det ikke finnes et tilbud om dette her. Kun i Molde og det er på et tidspunkt mannen min ikke rekker å komme seg dit pga jobb. Finner kun møter for alkoholikere…

Kvinne, 31 år fra Møre og Romsdal


RUStelefonen svarer:

Dessverre er det riktig som du sier – i Møre og Romsdal fylke er det per dags dato kun NA-møter i Molde. Dessverre er vi ikke kjent med noen selvhjelpsgrupper som er aktive i Ålesund per i dag, men kanskje vil du finne noen nyttige opplysninger ved å kontakte kommunens seksjon for psykisk helse og rustiltak. Det kan hende at de sitter på en bedre oversikt over lokale selvhjelpstilbud enn hva vi gjør. Selvhjelp Norge tilbyr grupper for ulike typer livsstilsproblemer, også i Ålesund. Vi anbefaler at du kontakter dem, og forhører om deg om de har eller planlegger grupper nå.

Dersom ingen av disse tilbudene møter behovene han har, kan han vurdere å be legen om henvisning til poliklinisk utredning (ved en DPS). Dette er i praksis regelmessig samtaleterapi om bruk av rusmidler. Noen ganger foregår dette én-til-én mellom brukeren og en spesialist, mens andre ganger foregår dette i form av mindre grupper. Merk at dette riktignok med stor sannsynlighet vil innebære at han må klare seg uten førerkort en periode, da det er standard prosedyre at førerkortet inndras midlertidig så sant man går i behandling for rusproblematikk.