Anonym spørreundersøkelse

Svar på spørsmål om din rusmiddelbruk, og bli med på å forme fremtidens rusmiddelpolitikk!

Anonym undersøkelse

Svar på spørsmål om din rusmiddelbruk, og bli med på å forme fremtidens rusmiddelpolitikk!

Hva er lovene og reglene til amfetamin?

Dette svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lov- og regelverk kan ha skjedd siden publisering.

Hva er lovene og reglene til amfetamin? Det er til en presentasjon på skolen.

Mann, 13 år fra Rogaland


RUStelefonen svarer:

Amfetamin er regnet som narkotika i henhold til Legemiddellovens § 22 (Kap. 7 om Narkotika)Der står det:

«Kongen fastsetter hvilke stoffer, droger, planter, sopper og blandinger (narkotika) som skal komme inn under bestemmelsene i dette kapittel»

Dette betyr ikke at kong Harald lager en liste. Det er Legemiddelverket («kongen/staten») som bestemmer hvilke stoffer som skal kalles narkotika. Amfetamin er ett av disse stoffene.

Bruk og besittelse av amfetamin er forbudt i henhold til Legemiddellovens Kap. 7 Narkotika§ 24 sier

«Det er forbudt uten lovlig adkomst å være i besittelse av eller å bruke narkotika.»

Omsetning, erverv, smugling av amfetamin etc. er forbudt etter Straffelovens Kapittel 23. Vern av folkehelsen og det ytre miljø. Her står det:

«§ 231. Narkotikaovertredelse

Med bot eller fengsel inntil 2 år straffes den som ulovlig tilvirker, innfører, utfører, erverver, oppbevarer, sender eller overdrar stoff som etter regler med hjemmel i legemiddelloven § 22 er å anse som narkotika.

Uaktsom narkotikaovertredelse straffes med bot eller fengsel inntil 1 år.

§ 232. Grov narkotikaovertredelse

Grov narkotikaovertredelse straffes med fengsel inntil 10 år. Ved avgjørelsen av om overtredelsen er grov skal det særlig legges vekt på

  1. a) hva slags stoff den gjelder,
  2. b) mengden, og
  3. c) overtredelsens karakter.

Overtredelser som omfatter en meget betydelig mengde, straffes med fengsel fra 3 år inntil 15 år. Under særdeles skjerpende omstendigheter kan fengsel inntil 21 år idømmes.»

Var du fornøyd med svaret? Gi oss tilbakemelding her!

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord.  

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord.  

fant du ikke det du lette etter?

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord.