Hva kan skje hvis man overdoser med koffein? Kan man dø?

Mann, 15 år fra Rogaland


RUStelefonen svarer:

Høye doser av koffein kan gi koffeinforgiftning. Tidlige symptomer på akutt forgiftning kan oppstå allerede ved 500 – 600 mg koffein per dag, tilsvarende 5 – 6 kopper kaffe. Symptomene er hodepine, kvalme, magekramper, rastløshet, rask puls, ujevn hjerterytme og nedsatt blodtrykk. Koffein øker nyrenes utskillelse av salter og vann.

Dødelig dose koffein er cirka 8 – 10 gram per dag, som tilsvarer cirka 60 – 100 kopper kaffe.

Høyt innhold av koffein i de såkalte energidrikkene er satt i forbindelse med at ungdom har falt i koma. Det er registrert dødsfall hos ungdom som har drukket store mengder energidrikker kombinert med alkohol. Vi vet ikke om disse alvorlige episodene skyldes høyt inntak av koffein, alkohol eller en kombinasjon.

Akutt alvorlig sykdom med sykehusinnleggelse har forekommet i Norge blant ungdom som har drukket mye energidrikker i løpet av ett døgn. (Kilde: Folkehelseinstituttet)