Hei. Jeg bruker 300mg Lyrica morgen og kveld. Kan jeg fortsatt kjøre bil da?

Kvinne, 27 år fra Østfold


RUStelefonen svarer:

Det finnes så vidt vi vet ingen fastsatt grense for Lyrica og bilkjøring. Derfor gjelder hovedbestemmelsen for legemidler som kan påvirke kjøreevnen: «Helsekrav er ikke oppfylt dersom alkohol, rusmidler eller legemidler brukes i et omfang og på en måte som fører til helsesvekkelse med økt trafikksikkerhetsrisiko, jf. § 35». Reglene finner du i Førerkortveilederen.

Det er derfor legen som skriver ut Lyrica til deg som må vurdere kjøreevnen, og det er flere ting som spiller inn. Det kommer for eksempel an på hvorfor du bruker medisinen (f.eks. er det egne regler for epilepsi), om du er tilvendt dosen du står på, om du bruker andre legemidler i tillegg osv.

Det enkleste er altså å kontakte utskrivende lege for å få svar på om du oppfyller helsekravet.