e det lovlig å bruke kokain eller amfetamin til medisinsk bruk i norge

Mann, 4 år fra Rogaland


RUStelefonen svarer:

Når det gjelder kokain, er ikke dette noe som blir brukt medisinsk i Norge. I teorien er det mulig å få kokain lovlig/medisinsk, men i praksis har dette aldri blitt gjort, da det ikke finnes noen medisinsk grunn til å få kokain lovlig. I Narkotikaforskriften § 5 står bl.a. dette:

Tilvirkning, anskaffelse, omsetning, innførsel, utførsel, oppbevaring, besittelse og bruk av narkotika oppført i narkotikalisten med henvisning til denne bestemmelsen, er forbudt, jf. legemiddelloven § 22 annet ledd.

Departementet kan i forskrift eller ved enkeltvedtak gjøre unntak fra første ledd dersom det foreligger medisinske eller vitenskapelige behov.

Men, når det gjelder kokain, så foreligger det altså ingen «medisinske behov». Denne lovteksten åpner riktignok for at kokain kan brukes/fremstilles/oppbevares lovlig i forbindelse med vitenskapelige studier, sett at man får godkjenning til å gjennomføre dette.

Når det gjelder amfetamin, er det derimot litt annerledes. Det finnes flere legemidler som inneholder ulike kjemiske varianter av amfetamin, som f.eks. Attentin og Metamina (inneholder deksamfetamin), og Elvanse og Vyvanse (inneholder lisdeksamfetamin). I tillegg finnes det også medisiner som Ritalin, Concerta og Equasym, som inneholder metylfenidat, et stoff som ligner amfetamin, men som også har enkelte forskjeller. Denne typen medisiner skrives hovedsakelig ut mot ADHD/ADD-lidelser og i noen tilfeller narkolepsi, og er lovlige å bruke dersom du har resept. Derimot vil bruk/besittelse uten å ha resept straffes på lik linje med bruk/besittelse av illegale narkotiske stoffer.