Hei.
Jeg har mekket på moped i hele dag inne på en liten garasje og sølte MYE bensin, var der i 7 timer og pustet inn gassen bensin gir ut. Nå noen timer senere føler jeg meg døsig, ting går veldig sakte og jeg husker ikke helt hvor kjøkkenredskapene er i mitt eget hus som jeg har bodd i, i 17 år. Går det over etterhvert, er det farlig? Hva skjer med kroppen når man puster inn mye gass fra bensin?

Mann, 17 år fra Vest-Agder


RUStelefonen svarer:

Det er ikke bra å puste inn bensin. Vi vet ikke hvor høy konsentrasjonen av bensin det var der inne, men reaksjonen din kan skyldes oksygenmangel og/eller virkestoffet i seg selv. Fordi det kan være farlig, vil vi oppfordre deg til å kontakte Giftinformasjonen (22 59 13 00) for å være på den sikre siden.

Puster du inn dette ofte kan det  medføre alvorlige organskader, og kan sammenliknes med hva som kan sees ved løsemiddelskade. Kroppslig kan det gi sår hals, hoste, rennende nese, neseblødninger, blodskutte øyne, sløret blikk, vekttap og lukt av kjemikalier/dårlig ånde. Lever, nyrer og hjerne er spesielt utsatt for skader. Hjerneskader kan vise seg for eksempel ved skjelving, koordinasjonsproblemer, tankeforstyrrelser og redusert hukommelse.

Når det er sagt skjer disse reaksjonene som regel ved sniffing, og ikke ved at du eller andre har sølt bensin.  Skulle du søle bensin igjen er det beste å lufte godt og vente litt før du går inn igjen.