Anonym spørreundersøkelse

Svar på spørsmål om din rusmiddelbruk, og bli med på å forme fremtidens rusmiddelpolitikk!

Anonym undersøkelse

Svar på spørsmål om din rusmiddelbruk, og bli med på å forme fremtidens rusmiddelpolitikk!

Hva er avhengighet?

Dette svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lov- og regelverk kan ha skjedd siden publisering.

hva er avhengighet? å hva skjer når en person blir avhengig av et rusmiddel? hvordan tror du dette kan påvirke andre?

Mann, 14 år fra Vest-Agder


RUStelefonen svarer:

Det var et godt spørsmål!

Hva (rus)avhengighet er, kan beskrives ut fra hvor mye en person bruker et rusmiddel, hvordan og hvor mye h*n tenker om det, og hvordan bruken påvirker andre (feks, familie, venner, skole, jobb osv).

Hva som skjer når en person blir avhengig av et rusmiddel og hvordan dette kan påvirke andre, skal vi nå prøve å si noe om.

De som jobber med avhengighet bruker en slags liste for å vurdere om en person er avhengig. På en slik liste finner man punkter som dette:

• De to første omhandler ting som har med kroppen å gjøre (det fysiologiske)
1. Toleranseøkning. Det betyr at personene trenger mer av et stoff for å føle samme virkning.
2. Abstinenssymptomer – betyr at personen føler ubehag/blir dårlig når h*n ikke får stoffet.

• De to neste handler om å ikke klare å gjøre det man har tenkt og planlagt
3. Personen konsumerer mer (drikker eller bruker mer av et stoff) enn h*n hadde tenkt. Feks. «jeg skulle bare drikke en øl, men det ble fem».
4. Personen har ønsker gjerne å slutte og har gjort flere mislykkede forsøk på det

• Det neste handler om at rusbruken er blitt et svært dominerende trekk ved personens liv:
5. Personen bruker svært mye av sin tid til rusmiddelbruk og rusrelatert virksomhet, h*n tenker mye på å ruse seg, bruker mye tid og penger på å skaffe rusmiddel osv.

• De to siste handler om negative sosiale og helsemessige konsekvenser for brukeren:
6. Forbruket har ført til at personen ikke klarer å følge opp viktige sosiale aktiviteter, skole, jobb, eller fritidsaktiviteter
7. Bruken fortsetter på tross av at personen erkjenner at det foreligger store kroppslige og psykiske skadevirkninger

De som jobber med dette vil si at hvis en person fyller tre eller flere av disse punktene, er h*n avhengig.

 

Var du fornøyd med svaret? Gi oss tilbakemelding her!

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord.  

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord.  

fant du ikke det du lette etter?

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord.