Skal skrive fagtekst om cannabis, hvor store skader kan en få av cannabis over lengre perioder?

Kvinne, 14 år fra Nordland


RUStelefonen svarer:

Hvor store skader kan en få av cannabis over lengre perioder, kommer an på hvor mye en bruker og hvor hyppig. Det er feks. veldig stor forskjell på å bruke det to ganger i måneden og å bruke det to ganger om dagen.

Mulige skadevirkninger inkluderer kronisk bronkitt og andre åndedrettsplager. Kombinasjonen av cannabis og tobakksrøyking gir økt risiko for utvikling av KOLS og kreft i luftveier og munnhule/svelg. Cannabisrøyking påvirker hormonbalansen hos både kvinner og menn. Et høyt forbruk vil i noen tilfeller medføre svekkelse av feks. hukommelse, konsentrasjonsevne og innlæringsevne. Langvarig bruk kan i ytterste konsekvens utløse psykiske plager hos disponerte personer.

De som er unge når de begynner, har også større risiko for å utvikle skader og problemer.

Hvis du går inn på våre faktasider om rusmidler vil du finne mye informasjon om cannabis og skadevirkninger.

Lykke til med oppgaven!