Hei, jeg har vært igjennom mye på kort tid. I 2015 ble jeg voldtatt, senere det året overfalt, dette har gitt meg vansker med skole. Har PTSD og ADHD diagnose, men lurer på om det finnes medisiner som kan roe ned alt dette. Tenker på å drepe meg selv hver Dag, er redd forsøkene mine vil lykkes. Går til psykolog og jevnlig inne hos lege. Finnes det noe som kan gi meg grunnen til å leve igjen?

Kvinne, 18 år fra Oppland


RUStelefonen svarer:

Dette høres alvorlig og vanskelig ut, og det er godt å vite at du har oppfølging med både psykolog og lege. Vi håper at du er mest mulig åpen med disse om selvmordstankene, slik at de forstår deg og kan hjelpe deg på en best mulig måte.

Ja, det finnes medikamenter som brukes i behandling av PTSD, og medikamenter som brukes i behandling av ADHD, samt øvrige medikamenter som brukes i behandling av eventuelle øvrige psykiske problemer. Vi har ikke anledning til å anbefale noen spesifikke medikamenter fremfor andre – dette er en vurdering som dine behandlere må gjøre, som kjenner deg og din situasjon bedre enn oss. Derfor bør du snakke med dem om muligheten for å få innvilget én eller flere av disse medisinene. Men merk at medisinering sjeldent er nok til å løse problemene alene – medisinering er altså noe som bør skje i tillegg til kontinuerlig terapi og oppfølging. Derfor er det altså viktig at du fortsetter å gå til psykolog og lege, noe vi håper at du selv opplever som nyttig.