Kan medisner som f.eks Sobril og Stilnoct forårsake fettlever?? Snarlig svar ønskes!

Kvinne, 59 år fra Troms


RUStelefonen svarer:

Så vidt vi er kjent med, vil ikke bruk av Sobril og Stilnoct kunne forårsake fettlever. Felleskatalogen skriver følgende i sin omtale av Sobril:

Bruken av benzodiazepiner kan forårsake encefalopati hos pasienter med alvorlig leverinsuffisiens (…)

og senere:

Oksazepam [virkestoffet i Sobril] har ikke vist noen skadelig innvirkning på blodbilde, lever- eller nyrefunksjon.

Det samme gjelder Stilnoct, altså at medikamentet ikke typisk forårsaker leverskade, men at en person med en leversykdom bør være forsiktig med bruk av denne typen medisiner. Men bruk av Stilnoct rapporteres i tillegg å kunne forårsake en forhøyet enzymaktivitet i leveren. Om dette har sammenheng med fettlever, er dessverre utenfor vår kompetanse å gi deg et klart svar på. Vi anbefaler derfor at du tar opp dette med en lege eller annet helsepersonell. Se for øvrig også denne artikkelen om medikamentutløst leverskade fra Norsk Helseinformatikk.