Hei. Kan det stemme at en frisk person kan dø av 100 Ibux 600 MG og 100 Paracet 1 gram ?

Kvinne, 53 år fra Akershus


RUStelefonen svarer:

Vi gir ikke opplysning om dødelige doser for medikamenter eller narkotiske stoffer. På generelt grunnlag vil vi understreke at det aldri bør brukes mer av ett (eller flere medikamenter) enn det som er anbefalt i pakningsvedlegget, eller er foreskrevet av lege.  Ved behov for mer informasjon kan Giftinformasjonen eller fastlege/legevakt kontaktes.