Hei! Jeg har brukt å skyte dolcontin mye. Nå har jeg ikke brukt det på ca 4 måneder. Lurer på om hvis jeg nå skyter 100mg med Dolcontin, tar jeg da en overdose? Evt hvilken mengde mener dere er «trygt» å «starte» med?

Kvinne, 21 år fra Nordland


RUStelefonen svarer:

På generelt grunnlag vil vi fraråde injisering av oppløste tabletter. For det første kan uoppløste hjelpestoffer, som bindemidler, fyllstoffer og glattemidler, havne som partikler i lungene. Der kan de tette små blodårer og gi lungeemboli (blodpropp i lungene), eller medføre en lokal, kronisk betennelse. Det er dessuten fare for infeksjoner. Disse infeksjonene kan oppstå lokalt på stikkstedet, eller arte seg som sepsis (blodforgiftning) eller endokaritt (infeksjon i hjerteklaffene). Oppvarming vil ikke fjerne hjelpestoffene i tablettene, men kan bedre løseligheten noe.

Dolcontin er ett morfinpreparat som gir samme fare for overdose som andre opioider. Som sagt anbefaler vi deg ikke å injisere det, for slike preparater skal kun brukes i den mengden og på den måten som er bestemt av foreskrevne lege. Vi vet ikke hvor mye Dolcontin du vil tåle før du får overdose, og gir heller ikke den type brukerveiledning. Hvis du allikevel velger å gjøre det bør du velge en svært liten dose. Virkningen av opiater er svært avhengig av om du har opparbeidet toleranse for stoffet. Har du ikke det, vil selv små doser kunne gi overdose.