Jeg går daglig på 7 stesolid om dagen, kan dette gå ut over sex lysten?

Mann, 38 år fra Oppland


RUStelefonen svarer:

I Felleskatalogens omtale av Stesolid, avsnitt om bivirkninger, fremgår bl.a. dette:

Gastrointestinale forstyrrelser, endret libido eller hudreaksjoner er sett i enkelte tilfeller.

Så, «endret libido» er altså noe som kan forekomme. Andre mulige bivirkninger av Stesolid inkluderer «døsighet, avstumpede følelser, konsentrasjonsvansker, forvirring, tretthet, hodepine, svimmelhet, muskelsvakhet (…)», noe som også kan ha direkte eller indirekte innvirkning på sexlysten – men disse bivirkningene er riktignok mindre vanlige etter hvert som du blir tilvendt medisinen.

Hvem som opplever hvilke bivirkninger, og hvor sterkt man eventuelt opplever disse, varierer veldig. Men dersom du har opplevd endringer i din sexlyst, kan det tenkes at din bruk av Stesolid er en mulig forklaring, ja. Dette er noe du kan snakke om med legen som skriver ut medisinene dine.