Hvorfor bruker ungdommer rusmidler og ødelegger sin gode helse?

Kvinne, 16 år fra Telemark


RUStelefonen svarer:

Ja det er et godt spørsmål som det ikke er lett å svare på. Det kan være mange grunner til at noen begynner med rusmidler; det virker spennende eller morsomt, de er nysgjerrige på hvordan det er, andre gjør det og ønsker å være del av et sosialt fellesskap, lysten på rusopplevelser, problemer med skole/familie, press fra samfunnet, en flukt fra virkeligheten eller fordi hverdagen er vanskelig å forholde seg til, det bare skjer som del av ungdomstiden.

Noen fortsetter med rusmidler fordi: de liker rusen, livet virker kjedelig uten rus, de har blitt vant til å være ruset og synes livet er komplisert og vanskelig å takle uten bruk av rusmidler, de føler press fra venner, noen opplever at de får abstinenser (kjipe bivirkninger), noen blir avhengig av narkotika.

For de fleste er det nok ikke en enkelt grunn hverken til at de prøver rusmidler, eller at de fortsetter med det. Som regel er det flere forskjellige årsaker som tilsammen fører til at de prøver eller fortsetter med rusmidler. Noen ender også opp med å ødelegge helsen sin som en konsekvens av bruk.

Du kan lese mer om hvorfor ungdommer bruker rusmidler på Forebygging.no.

Det er også viktig å huske at de aller fleste ungdom bruker ikke narkotika, og de fleste ungdom (og voksne) som bruker alkohol, gjør det på en forsvarlig måte.