Hei. Jeg drikker rundt 30 enheter i uken. Har angst, add og ptsd. Blir deprimert av rus og får aldri en høy følelse, hverken kannabis eller sentralstimulerende heller. Har vært i behandling 4 ganger på 3 mnd opphold men angsten er for sterk til å holde meg unna rus. Den gjør at jeg klarer å slappe av. En stund. Jeg har vært på disse opphold uten å få oppfølging/medisinsk assistanse for psykiske problemer.
Lurer på om dere kan ha noen råd.

Mann, 47 år fra Oppland


RUStelefonen svarer:

Hva som må til for at du skal nå dine mål, er vanskelig for oss å svare konkret på. Ulike personer har ulike behov og forutsetninger, så du bør tenke grundig gjennom konkret hva du føler må til for at du skal kunne lykkes. Men, ut ifra hva du forteller, høres det ut som om du ville ha nytte av videre oppfølging fra hjelpeapparatet. Dersom du ikke har fått noe tilbud om oppfølging/ettervern, anbefaler vi at du snakker med fastlegen din om muligheten for en henvisning. Dette kan f.eks. være et psykologtilbud, poliklinisk behandling eller lignende. I så fall kan det være nyttig å legge vekt på de utfordringene du opplever med angst, i minst like stor grad som rusbruken i seg selv. Kanskje vil du også finne noen nyttige tips i våre guider for hjelp til å slutte.

Du er velkommen til å kontakte oss på telefon eller chat i åpningstidene dersom du ønsker en mer utdypende samtale omkring dette.