Anonym spørreundersøkelse

Svar på spørsmål om din rusmiddelbruk, og bli med på å forme fremtidens rusmiddelpolitikk!

Anonym undersøkelse

Svar på spørsmål om din rusmiddelbruk, og bli med på å forme fremtidens rusmiddelpolitikk!

Ritalin bivirkninger

Dette svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lov- og regelverk kan ha skjedd siden publisering.

hvilke bivirkninger kan du få om du tar ritalin uten å ha ADHD?

Kvinne, 17 år fra Østfold


RUStelefonen svarer:

Felleskatalogen skriver følgende om de vanligste bivirkningene av Ritalin:

Svært vanlige (≥1/10): Gastrointestinale: Kvalme, munntørrhet. Nevrologiske: Hodepine. Psykiske: Insomni, nervøsitet. Stoffskifte/ernæring: Redusert appetitt.

I tillegg har man (mindre) vanlige bivirkninger, slik som svimmelhet og angst, endringer i blodtrykk og puls og så videre. Ritalin kan også være vanedannende.

Dette er bivirkninger som enhver med eller uten diagnosen ADHD kan oppleve. I tillegg er det individuelle forskjeller, samt variasjon ut i fra mengde, inntaksmåte og hvor hyppig du inntar det. Ritalin kommer også i kapsler med modifisert frisetting, som vil si at virkestoffet avgis over tid, og har en annen halveringstid. Mange rapporterer om mindre bivirkninger ved bruk av kapsler.

De positive «bivirkningene» av Ritalin er at man kan føle seg mer konsentrert, få bedre utholdenhet, og oppmerksomhet. En person med ADHD har i utgangspunktet redusert kapasitet på disse områdene, slik at utbyttet av medikamentell behandling vil for han/hun vil være større. Det skal dog sies at alle vil kunne oppleve disse positive virkningene av Ritalin i mer eller mindre grad.

Ritalin (eller mer presis virkestoffet metylfenidat) er et sentralstimulerende middel som er beslektet med amfetamin, slik at det i utgangspunktet vil føre til en stimulerende effekt. Inntar man Ritalin uten å ha ADHD vil man oppleve denne effekten. Mange med ADHD opplever mye indre eller ytre uro. Dette kan manifestere seg som for eksempel opplevelsen av et «indre kaos» eller motorisk uro. Ritalin, i terapeutiske doser, har vist seg å kunne dempe denne uroen. Ritalin har altså en motsatt effekt på individer med ADHD. Det er viktig å understreke at i en gitt mengde/dose vil Ritalin virke sentralstimulerende på alle, uavhengig diagnose eller ikke. Dette er for øvrig et reseptpliktig legemiddel, som kun bør brukes som foreskrevet.

Du kan lese mer om Ritalin på felleskatalogens sider.

Var du fornøyd med svaret? Gi oss tilbakemelding her!

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord.  

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord.  

fant du ikke det du lette etter?

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord.  

Velkommen til RUSinfo!

Fredag 14.juni stenger tjenesten kl 17