Hei! Jeg er i overkant opptatt av å gjøre det bra på skolen, men merker at konsentrasjonen ikke er på topp. Har hørt at ADHD- medisiner som Ritalin, skal kunne hjelpe på konsentrasjonen og skape bedre prestasjoner. Er dette farlig, eller kan jeg bruke det i små mengder? Har det noen effekt? Er dette i så fall ulovlig?

Kvinne, 16 år fra Vestfold


RUStelefonen svarer:

Ja – Ritalin kan, for noen, ha positiv innvirkning på konsentrasjonsevnen. Men når det gjelder Ritalin, vil nok de negative bivirkningene overdøve de positive virkningene. For det første er det ulovlig å bruke Ritalin uten at du selv har resept på det, og du risikerer i så fall straffereaksjon dersom du bruker det. I tillegg kan bivirkninger inkludere kvalme, munntørrhet, hodepine, søvnvansker, nervøsitet, svimmelhet, angst, endring i blodtrykk og puls, for å nevne noe. Ritalin kan også være vanedannende i enkelte tilfeller. Dette er et legemiddel som kun skrives ut til personer med en ADHD-diagnose, da Ritalin kan hjelpe dem til å roe ned tankekjøret, slik at de kort sagt opplever bedre fokus, og et høyere funksjonsnivå.

Det er bra at du vil gjøre det bra på skolen, men det bør altså være innen rimelighetens grense – for ditt eget beste. Du sier jo selv at du er «litt i overkant» opptatt av dette, og å begynne med Ritalin for å gjøre det bedre på skolen, er også litt i overkant. Men uansett om du stiller i overkant høye krav til deg selv, og/eller opplever konsentrasjonsvansker, kan det være greit å snakke med noen om dette – f.eks. helsesøster på skolen, en helsestasjon for ungdom eller legen din. Da kan de hjelpe deg med å håndtere dette på en best mulig måte, samt vurdere om det er grunn til å gi deg medisiner eller ikke.