Er det farlig å ta 3 Pinex forte og en Ibux 600 mg. Jeg har fryktelige smerter og lurer på om det er skadelig.
I såfall på hvilken måte?

Kvinne, 52 år fra Buskerud


RUStelefonen svarer:

Ibux 600mg er ikke farlig som en engangsdose, om du ikke har lever eller nyreplager. Pinex Forte er derimot et reseptbelagt legemiddel du må ta i samråd med lege. Vi vil ikke anbefale deg å ta en høyere dose enn legen din har anbefalt deg. Blir du ikke smertelindret av dosen som du fikk foreskrevet må du kontakte legen din å forklare situasjonen. Oversikt over forsiktighetsregler og bivirkninger som kan oppstå finner du i Felleskatalogen.