Hvor mange paracet må mam ta for å dø?

Kvinne, 16 år fra Oppland


RUStelefonen svarer:

Dette spørsmålet kan vi ikke gi deg et konkret svar på. Dersom du har det vanskelig kan det være fint for deg å snakke med noen om utfordringene dine.

Du kan for eksempel ta kontakt med Kirkens SOS. Du kan også snakke med Kors på Halsen, som er Røde Kors sitt samletilbud for unge under 18 år. Begge tjenestene er anonyme.