Jeg tok 8 (500mg) Paracet på samme tid, har jeg fått varig leverskade for jeg har ikke kjent noen symptomer eller noe, bare veldig rar i magen og kvalme. Så er 8 Paracet nok til overdose?

Kvinne, 19 år fra Hordaland


RUStelefonen svarer:

Først og fremst vil vi gjøre oppmerksom på at dette ikke er en akuttjeneste – det kan ta opp til flere dager å få et svar. Om du trenger akutt tilbakemelding, ta kontakt med AMK 113, Legevakt 116 117 eller Giftinformasjonen 22 59 13 00. Du kan også snakke direkte med en av våre veiledere på telefon eller chat i åpningstidene.

Når det gjelder høye inntak av Paracet og leverskade, vil det som regel ta 1-2 døgn før eventuelle symptomer begynner å melde seg. Du sier at du ikke kjenner noen symptomer, men samtidig at du er «veldig rar i magen» og kvalm. Dette kan jo være mulige symptomer som bør sjekkes av helsepersonell. 8 x 500 mg. Paracet er neppe nok til å gi noen leverskade, men det er likevel et høyere inntak enn anbefalt. I pakningsvedlegget kan du lese om anbefalt dosering, og det tryggeste er å holde seg innenfor de rammene som settes der.

Vi vet ikke hvorfor du tok såpass mange Paracet på én gang, men dersom du gjorde dette for å skade deg selv, vil vi oppfordre deg til å heller søke hjelp for de problemene du opplever. Alle kan ha det vanskelig innimellom, og noen har det vanskeligere enn andre. Uansett er det viktig at du snakker med noen om hvordan du har det, slik at du kan få hjelp til å få det bedre. Dette kan være venner/familie, men f.eks. også en helsestasjon for ungdom, legen din, en psykolog, eller Mental Helse. For å nevne noen. Det finnes mange som kan og vil hjelpe deg, men da er du nødt til å be om denne hjelpen først. Og hvis du allerede har prøvd noen av disse (eller andre) tiltakene, og de ikke har fungert for deg, blir du nødt til å prøve et annet tiltak, til du finner noe som fungerer for deg. Det viktigste er at du ikke gir opp, men at du fortsetter å jobbe med det vanskelige.