Overdose av ritalin

Kvinne, 33 år fra Møre og Romsdal


RUStelefonen svarer:

RUStelefonen svarer ikke på spørsmål om overdosering på generelt grunnlag. Hvor mye hver enkelt person tåler av et medikament kan variere fra person til person. Ritalin er ett reseptbelagt legemiddel og skal brukes som foreskrevet av lege. I teksten om Ritalin i Felleskatalogen finnes det informasjon om overdosering, og Giftinformasjonen kan også kontaktes for hjelp og informasjon.