Hei????Jeg lurer på om neurontin slår ut på promille kontroll?på forhånd takk for svar????

Kvinne, 56 år fra Rogaland


RUStelefonen svarer:

Neurontin (eller mer spesifikt virkestoffet gabapentin) vil ikke inngå blant stoffene som testes for i ruskontroller, så vidt vi kjenner til. Du har riktignok lov til å kjøre bil samtidig som du bruker denne medisinen, sett at du får dette på resept, og ikke bruker det på en måte som medfører trafikksikkerhetsrisiko. Du kan snakke med legen din om hvorvidt du er innenfor denne grensen eller ikke.