Har over 16gram lamictal, 10 revotril og en del serequel.
Går på dette vanligvis, men vil dette skade på kroppen dersom man tar en god blanding av disse?
Er redd for hva som kan skje på dårlige dager og vil gjerne vite på forhånd så jeg kan be om hjelp. Vil virkelig ikke skade meg selv.

Kvinne, 20 år fra Akershus


RUStelefonen svarer:

Vi er ikke helsepersonell og kjenner heller ikke din helsetilstand. Men, vi vil på generelt grunnlag fraråde deg å bruke medisinene dine på en annen måte enn det legen har foreskrevet. Kanskje kan du ta det opp med legen din neste gang, fortell hvordan du har det på dårlige dager, og spør om legen din har noen forslag til hva som kan hjelpe.