Hei.
Jeg har et spørsmål som gjelder rusbehandling. Er det mulig for en 18-åring som kommer fra et EØS-land uten de samme ressurser til rusbehandling å søke hjelp i til dette i Norge? ……. og hvordan stiller dette seg i forhold til finansiering?

Mann, 56 år fra Østfold


RUStelefonen svarer:

Som er EØS-borger har han rett til å motta nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten i Norge. Han må i utgangspunktet selv betale for behandlingen (og eventuell refusjon er en sak mellom ham og hans trygdeland), men i noen tilfeller vil nordiske statsborgere kun måtte betale samme egenandel som medlemmer av den norske folketrygden. Vi vil anbefale deg å kontakte Helfo på tlf: 815 70 070 for å få informasjon om hva som gjelder i hans tilfelle.

Når det er sagt vil det i alle tilfeller vurderes om det er nødvendig med rusbehandling. Slik sett har ingen, ikke heller norske statsborgere, rett på rusbehandling, men de har rett på å få vurdert nødvendigheten av rusbehandling.