Hei. Mitt spørsmål gjelder en ungdom som er 18 år, bor på Island (EØS-land med lite ressurser på området?) og som har mye slekt i Norge. Finnes det muligheter for ham å få rusbehandling i Norge? …….. og eventuelt hvordan stiller finansieringen seg til dette?

Mann, 56 år fra Oppland


RUStelefonen svarer:

Som er EØS-borger har han rett til å motta nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten i Norge. Han må i utgangspunktet selv betale for behandlingen( og eventuell refusjon er en sak mellom ham og hans trygdeland), men i noen tilfeller vil nordiske statsborgere kun måtte betale samme egenandel som medlemmer av den norske folketrygden.  Vi vil anbefale deg å kontakte Helfo på tlf: 815 70 070 for å få informasjon om hva som gjelder i hans tilfelle.

Når det er sagt vil det i alle tilfeller vurderes om det er nødvendig med rusbehandling. Slik sett har ingen, ikke heller norske statsborgere, rett på rusbehandling, men de har rett på å få vurdert nødvendigheten av rusbehandling.