Hei! I april i år gikk jeg til min lege og fortalte at jeg over lengre tid hadde brukt alkohol for søvn. Snittet mitt lå på 5-6 halvlitere nesten hver dag, med noen unntak. Legen sa da at dette var et høyt inntak, og lurte på hvordan jeg stilte meg til å være avholds et halvt år frem i tid (pga førerkortet). Jeg måtte også ta en Peth-test, som viste 0,80. Jeg fikk nye legetimer en gang i mnd hvor jeg måtte ta Peth-tester. I mai viste denne 0,12, og i juni var den nede i 0. Legen var fornøyd med disse prøvene, og jeg fikk da ny legetime uti oktober, altså 4 mnd senere. Jeg klarte å holde meg unna alkohol i hele sommer, men i august og september sprakk jeg, og hadde sporadisk alkoholinntak 2-4 ganger i uken. Siste inntak av alkohol var i midten av sept, og legetimen er nøyaktig 4 uker etter dette, evt 5 uker dersom jeg utsetter legetimen noe.

Så til spørsmålene: Hvorfor fikk jeg ny legetime 4 mnd senere, hvis helsekravet til førerkort er 6 mnd uten alkohol? Kommer jeg til å få utslag på denne PEth-testen? Jeg er veldig usikker på om jeg skal oppgi sprekkene eller ei, avhengig av om alkoholinntaket 4 uker før timen kommer til å vises på PEth-testen. Og det største spørsmålet mitt er: Dersom PEth-testen viser alkoholinntak, hva skjer da videre? Må jeg fortsette å ta tester i enda et halvt år, eller? Kan også nevne at jeg jobber fulltid, har bil og leilighet osv.

Kvinne, 30 år fra Oslo


RUStelefonen svarer:

Vårt svar blir med forbehold om at vi ikke kjenner alle detaljene i hvilken avtale du og legen har gjort dere imellom. Men generelt er det standard prosedyre å ha periodevise kontroller (f.eks. kvartalsvis) også etter at den obligatoriske 6-månedersperioden er gjennomført. Dette fremgår bl.a. i Førerkortveilederen, avsnitt om alkohol (fra Helsedirektoratet). Hva som skjer dersom PEth-prøven indikerer forhøyet bruk blir en vurderingssak fra legens side, men i prinsippet er det mulig at du må gjennomføre en ny 6-månedersperiode, ja. Utover dette kan vi dessverre ikke forutsi noe mer konkret om hva som vil skje – her blir du simpelthen nødt til å håpe på det beste, samt fortsette dialogen med legen fortløpende.