Hei, blir phenibut sett på som ulovelig i Norge? Er på «pissing» med politiet, og lurer på om jeg kan bli tatt for dette. Og hvor lenge er det i urinen?

Mann, 18 år fra Akershus


RUStelefonen svarer:

Fenibut/Phenibut er i prinsippet et lovlig legemiddel i Norge, og er hverken oppført på Legemiddellisten/Unntakslisten/Urtelisten eller Narkotikalisten. Riktignok er en av de kjemiske bestanddelene i Fenibut, gamma-aminosmørsyre/GABA, oppført på Legemiddellisten, uten at det nevnes noen spesifikke forbud eller kontrolltiltak mot dette. Merk at forskriftens § 5 likevel åpner for at «Statens legemiddelkontroll også klassifiserer andre varer, stoffer, droger eller preparater som legemidler», noe som i prinsippet også kan bety at det kan gjøres kontrolltiltak for dette legemiddelet. Uansett er det strenge regler som gjelder for import av legemidler fra utlandet, noe som betyr at en eventuell pakke etter all sannsynlighet vil beslaglegges av tollvesenet dersom den oppdages. Dette kan du lese mer om på hjemmesidene til Statens Legemiddelverk.

Vi kjenner dessverre ikke til hvor lenge Fenibut kan spores i urinen, men så vidt vi er kjent med er dette uansett ikke noe som testes for i urinprøver. For øvrig er virkninger og bivirkninger av Fenibut lite kartlagt – så dersom du har behov for medisinering, bør du heller snakke med legen din om dette, slik at dere evt. kan sette deg på et opplegg som er lettere å kontrollere og tilpasse til dine behov.