Lettest måte å få noe på resept? Med rød trekant

Kvinne, 22 år fra Akershus


RUStelefonen svarer:

Medikamenter merket med rød trekant er gjerne reseptbelagte. Det betyr at du må få en resept fra lege eller psykiater. Den enkleste måten å få det på er å ringe og bestille en time – men merk at det altså er opp til legen eller psykiateren selv å vurdere om det er grunnlag for å gi deg den aktuelle medisinen eller ikke. Det finnes noen nettsider og apper hvor du får kontakt med en lege som kan gi enkelte resepter uten å møte deg personlig – men dette gjelder ikke sterke smertestillende eller beroligende legemidler.