Lurer på om oxycodon og subutex kan kombineres uten uønskede bivirkninger.? Vet at oxynorm ikke skal kombineres med subutex, men er usikker når det gjelder oxycodon….

Mann, 38 år fra Rogaland


RUStelefonen svarer:

Oxycondon og Oxynorm har samme virkestoffet Oksykodonhydroklorid, så det bør altså ikke kombineres. I Felleskatalogen står det spesifikt at ulike typer opioider og medikamenter med samme virkeområde ikke skal tas sammen med Subutex.