Har problemer med alkohol og kokain. Ønsker derfor et behandlingsopplegg

Mann, 55 år fra Oslo


RUStelefonen svarer:

Det er bra at du selv ønsker å gjøre en endring. For å få til et behandlingsopplegg bør du avtale en time med din fastlege eller NAV. Begge disse har myndighet til å henvise deg til et egnet tilbud, og kan hjelpe deg med å få innvilget den oppfølgingen du trenger. Alternativt kan du selv kontakte en privat klinikk, hvor du i så fall betaler for behandlingen selv.

Se også våre artikler hjelp til å slutte med alkohol og hjelp til å slutte med kokain. Du kan også kontakte oss på telefon eller chat i åpningstidene dersom du vil diskutere situasjonen din nærmere.