Har nettopp tatt en boks 5 mg vival Helse norge hjelper meg ikke med mat og sykdommen min mer
Hva skjer nå????

Kvinne, 60 år fra Møre og Romsdal


RUStelefonen svarer:

Vi minner om at vi ikke er en akuttjeneste. Det rette valget for deg å ringe til ville vært Giftinformasjonen116 123 eller ambulanse113. Begge er dessuten alltid åpent.