Hva med om man farger eller bleker håret, Vil det vises da?. Eller barberer hodet? Det er ikke meg det gjelder.

Kvinne, 65 år fra Aust-Agder


RUStelefonen svarer:

Vi antar at du mener analyse av hår som kan påvise narkotikabruk i lengre tid etter inntak enn urin-, blod- og spyttprøver. Stoffene man inntar går over fra blodet til hårrøttene og vokser ut med håret, ca. 1 cm pr. mnd. Derfor kan det også si noe om tidspunktet for når stoffet ble inntatt. Stoffene kan påvises i både hode- og kroppshår, forutsetningen er imidlertid at håret ikke er klippet i mellomtiden. Så hvis det punktet på håret som vokste ut da du tok stoffet klippes eller barberes bort, vil det ikke lenger være noe hår å påvise stoffet i. Hårfarging og annen kjemisk behandling av håret (f.eks. permanent og bleking) kan påvirke prøveresultatet. Hårprøver for påvisning av narkotikabruk er lite brukt både i Norge, og internasjonalt.